top of page
חוש חש _ מיינדפולנס _ אביגיל טורנאו_edited.jpg

נתרגל יחד לאורך השנה

תרגילי נשימה, ההתבננות והצעות לפעילויות
בהמשך לתרגילים החודשיים

calendar-24-25.jpg

כל התרגילים מופיעים
בלוח השנה חוּשׁ חָשׁ

תשפ"ה 2024-2025

ינשוף קשוב

איסוף הקשב פנימה

פעילות קבוצתית

נשימת גב אל גב בזוגות

 1. נתחלק לזוגות ונשב או נעמוד גב אל גב. לתת לעצמנו להשען בעדינות על בן/ בת הזוג שלנו.

 2. ננסה לחוש את הנשימה של בן/בת הזוג. איפה היא מורגשת? האם מורגשת השאיפה או הנשיפה?

 3. ננסה לסנכרן את הנשימה כך שננשום יחד ובתיאום עם בן/ בת הזוג שלנו.

המלצת קריאה

2.jpg

תרגיל נשימה

טיול בהר
להורדה

דף עבודה

להורדה

קנה ברוח

חקירת רגשות

פעילות קבוצתית

נשימת גב אל גב בזוגות

 1. נתחלק לזוגות ונשב או נעמוד גב אל גב. לתת לעצמנו להשען בעדינות על בן/ בת הזוג שלנו.

 2. ננסה לחוש את הנשימה של בן/בת הזוג. איפה היא מורגשת? האם מורגשת השאיפה או הנשיפה?

 3. ננסה לסנכרן את הנשימה כך שננשום יחד ובתיאום עם בן/ בת הזוג שלנו.

המלצת קריאה

2.jpg

תרגיל נשימה

טיול בהר
להורדה

דף עבודה

להורדה

תזמורת של צלילים

קשב לחושים

פעילות קבוצתית

נשימת גב אל גב בזוגות

 1. נתחלק לזוגות ונשב או נעמוד גב אל גב. לתת לעצמנו להשען בעדינות על בן/ בת הזוג שלנו.

 2. ננסה לחוש את הנשימה של בן/בת הזוג. איפה היא מורגשת? האם מורגשת השאיפה או הנשיפה?

 3. ננסה לסנכרן את הנשימה כך שננשום יחד ובתיאום עם בן/ בת הזוג שלנו.

המלצת קריאה

2.jpg

תרגיל נשימה

טיול בהר
להורדה

דף עבודה

להורדה

לאט לאט

ויסות וקרקוע

פעילות קבוצתית

נשימת גב אל גב בזוגות

 1. נתחלק לזוגות ונשב או נעמוד גב אל גב. לתת לעצמנו להשען בעדינות על בן/ בת הזוג שלנו.

 2. ננסה לחוש את הנשימה של בן/בת הזוג. איפה היא מורגשת? האם מורגשת השאיפה או הנשיפה?

 3. ננסה לסנכרן את הנשימה כך שננשום יחד ובתיאום עם בן/ בת הזוג שלנו.

המלצת קריאה

2.jpg

תרגיל נשימה

טיול בהר
להורדה

דף עבודה

להורדה

טיפות הגשם

שחרור גופני ורגשי

פעילות קבוצתית

נשימת גב אל גב בזוגות

 1. נתחלק לזוגות ונשב או נעמוד גב אל גב. לתת לעצמנו להשען בעדינות על בן/ בת הזוג שלנו.

 2. ננסה לחוש את הנשימה של בן/בת הזוג. איפה היא מורגשת? האם מורגשת השאיפה או הנשיפה?

 3. ננסה לסנכרן את הנשימה כך שננשום יחד ובתיאום עם בן/ בת הזוג שלנו.

המלצת קריאה

2.jpg

תרגיל נשימה

טיול בהר
להורדה

דף עבודה

להורדה

גינת הלב

תמיכה בתהליכי שינוי

פעילות קבוצתית

נשימת גב אל גב בזוגות

 1. נתחלק לזוגות ונשב או נעמוד גב אל גב. לתת לעצמנו להשען בעדינות על בן/ בת הזוג שלנו.

 2. ננסה לחוש את הנשימה של בן/בת הזוג. איפה היא מורגשת? האם מורגשת השאיפה או הנשיפה?

 3. ננסה לסנכרן את הנשימה כך שננשום יחד ובתיאום עם בן/ בת הזוג שלנו.

המלצת קריאה

2.jpg

תרגיל נשימה

טיול בהר
להורדה

דף עבודה

להורדה

כוח מהטבע

טיפוח חוסן

פעילות קבוצתית

נשימת גב אל גב בזוגות

 1. נתחלק לזוגות ונשב או נעמוד גב אל גב. לתת לעצמנו להשען בעדינות על בן/ בת הזוג שלנו.

 2. ננסה לחוש את הנשימה של בן/בת הזוג. איפה היא מורגשת? האם מורגשת השאיפה או הנשיפה?

 3. ננסה לסנכרן את הנשימה כך שננשום יחד ובתיאום עם בן/ בת הזוג שלנו.

המלצת קריאה

2.jpg

תרגיל נשימה

טיול בהר
להורדה

דף עבודה

להורדה

בושם העונה

מיקוד הקשב

פעילות קבוצתית

נשימת גב אל גב בזוגות

 1. נתחלק לזוגות ונשב או נעמוד גב אל גב. לתת לעצמנו להשען בעדינות על בן/ בת הזוג שלנו.

 2. ננסה לחוש את הנשימה של בן/בת הזוג. איפה היא מורגשת? האם מורגשת השאיפה או הנשיפה?

 3. ננסה לסנכרן את הנשימה כך שננשום יחד ובתיאום עם בן/ בת הזוג שלנו.

המלצת קריאה

2.jpg

תרגיל נשימה

טיול בהר
להורדה

דף עבודה

להורדה

שאגת אומץ

שחרור מתח

פעילות קבוצתית

נשימת גב אל גב בזוגות

 1. נתחלק לזוגות ונשב או נעמוד גב אל גב. לתת לעצמנו להשען בעדינות על בן/ בת הזוג שלנו.

 2. ננסה לחוש את הנשימה של בן/בת הזוג. איפה היא מורגשת? האם מורגשת השאיפה או הנשיפה?

 3. ננסה לסנכרן את הנשימה כך שננשום יחד ובתיאום עם בן/ בת הזוג שלנו.

המלצת קריאה

2.jpg

תרגיל נשימה

טיול בהר
להורדה

דף עבודה

להורדה

לראות את הטוב

טיפוח חשיבה מצמיחה

פעילות קבוצתית

נשימת גב אל גב בזוגות

 1. נתחלק לזוגות ונשב או נעמוד גב אל גב. לתת לעצמנו להשען בעדינות על בן/ בת הזוג שלנו.

 2. ננסה לחוש את הנשימה של בן/בת הזוג. איפה היא מורגשת? האם מורגשת השאיפה או הנשיפה?

 3. ננסה לסנכרן את הנשימה כך שננשום יחד ובתיאום עם בן/ בת הזוג שלנו.

המלצת קריאה

2.jpg

תרגיל נשימה

טיול בהר
להורדה

דף עבודה

להורדה

לימונדה

הרפייה ורגיעה

פעילות קבוצתית

נשימת גב אל גב בזוגות

 1. נתחלק לזוגות ונשב או נעמוד גב אל גב. לתת לעצמנו להשען בעדינות על בן/ בת הזוג שלנו.

 2. ננסה לחוש את הנשימה של בן/בת הזוג. איפה היא מורגשת? האם מורגשת השאיפה או הנשיפה?

 3. ננסה לסנכרן את הנשימה כך שננשום יחד ובתיאום עם בן/ בת הזוג שלנו.

המלצת קריאה

2.jpg

תרגיל נשימה

טיול בהר
להורדה

דף עבודה

להורדה

אוסף מהטבע

טיפוח סקרנות

פעילות קבוצתית

נשימת גב אל גב בזוגות

 1. נתחלק לזוגות ונשב או נעמוד גב אל גב. לתת לעצמנו להשען בעדינות על בן/ בת הזוג שלנו.

 2. ננסה לחוש את הנשימה של בן/בת הזוג. איפה היא מורגשת? האם מורגשת השאיפה או הנשיפה?

 3. ננסה לסנכרן את הנשימה כך שננשום יחד ובתיאום עם בן/ בת הזוג שלנו.

המלצת קריאה

2.jpg

תרגיל נשימה

טיול בהר
להורדה

דף עבודה

להורדה

זה ממש אפשרי!

הנה כמה אפשרויות

חוש חש. מיינדפולנס לכל גיל | אביגיל טורנאו

רוצה להמשיך לתרגל איתי?

bottom of page